Plats: Härryda Sverige
+46 724-03 44 32
Mail: skorstensservice@gmail.com

Hur ofta bör man göra en ventilationsrengöring?

Luft o Skorstenstjänst i väst AB

Den frågan får vi ofta, och det ska vi försöka reda ut här en gång för alla.

En smutsig ventilationsanläggning kan ställa till det ordentligt och orsaka problem, det är något som i ventilations språk kallas för ”sjuka hus”. Hälsan hos människor och djur påverkas av luftcirkulationen i fastigheten och därför är det viktigt att med jämna mellanrum göra en ventilationsrengöring. Smutsiga fläktar och luftkanaler kan orsaka allvarliga hälsobekymmer hos dem som vistas för länge i en sådan miljö, och det påverkar även energiförbrukningen negativt. Enkelt förklarat behöver ett nedsmutsat ventilationssystem arbeta hårdare än ett rent ventilationssystem. Det blir även slitage i mycket högre grad i ett system som inte fått en ventilationsrengöring.

Att förbättra sin ventilation med hjälp av en rengöring hjälper även till att lösa de flesta fuktproblem. Förökning av bakterier och mögelbildningar uppkommer lätt i fastigheter som har igentäppta ventilationssystem. Många märker stor skillnad direkt efter rengöringen, och eftersom ventilationskanalerna är till för att transportera bort den förbrukade luften tar den även med sig fukt och annat som kan få fuktskador att uppstå.

Vi tar ren luft för givet, men ventilationen måste också rengöras.

Minska brandrisken

Något man även bör ta i akt är att brandrisken ökar i ett smutsigt ventilationssytem. Eftersom damm, fett och smuts lättare antänder är risken större att en brand uppkommer i samband med t.ex matlagning i köksfläktskanalen.

Motverka fuktskador

A

Minska brandrisken

Något man även bör ta i akt är att brandrisken ökar i ett smutsigt ventilationsystem. Eftersom damm, fett och smuts lättare antänder är risken större att en brand uppkommer i samband med t.ex matlagning i köksfläktskanalen.

Motverka fuktskador

Att förbättra sin ventilation med hjälp av en rengöring hjälper även till att lösa de flesta fuktproblem. Förökning av bakterier och mögelbildningar uppkommer lätt i fastigheter som har igentäppta ventilationssystem. Många märker stor skillnad direkt efter rengöringen, och eftersom ventilationskanalerna är till för att transportera bort den förbrukade luften tar den även med sig fukt och annat som kan få fuktskador att uppstå.